Opsomming van de belangrijkste mogelijkheden van ScrapTrade.
▪ Aan- en verkoopfacturen (of borderels) ▪ Afvalstoffenregister voor aan- en verkopen ▪ Deelformulier van de afvalstoffen ▪ Verwijderingsattest ▪ Identificatie formulier voor gevaarlijke- en niet gevaarlijke afvalstoffen voor zowel aan- als verkoop ▪ Bijlage VII. ▪ Automatische overschrijvingen, ook deelbetalingen
▪ Dagoverzicht particulieren en btw-plichtigen ▪ eID registratie ▪ Overzicht van de aan- en verkopen per dag/maand/jaar ▪ Real-Time omzetcijfers ▪ Stock en waardebepaling ▪ Ingebouwd kasboek ▪ Koppeling met boekhoudpakketten
▪ Aan- en verkoopcontracten ▪ Koppeling met kleine (digitale) bascule voor supersnelle ingave van de borderels ▪ Foto’s van de metalen ▪ Instelbare vermelding van de verlofdagen op de borderels ▪ Overzicht per contact ▪ De meest uitgebreide zoekmogelijkheden. ▪ Online backups ▪ Ondersteuning van op afstand ▪ …
Vraag hier om meer informatie.

U bent vast benieuwd naar wat ScrapTrade voor u kan betekenen. Wij zijn overtuigd van ons pakket. Daarom bieden wij gratis een demonstratie aan bij u op het bedrijf. Nog niet overtuigd? Vraag dan naar onze unieke gratis testperiode van 1 maand, volledig vrijblijvend.